top of page

VÅRA TJÄNSTER

En trygg redovisningspartner.

REDOVISNING

Vi gör bokföring åt små och medelstora företag, föreningar och samfälligheter. Sköter rapportering av moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket samt alla andra uppgifter som följer ett redovisningsuppdrag. Bland kunderna finns de som vi jobbar kontinuerligt med varje månad sam många som kommer en gång om året för att få hjälp med deklarationen. 

LÖNEHANTERING

Vi hanterar löner efter kundernas önskemål, sköter utbetalningar och rapportering. 

BOKSLUT & 
ÅRSREDOVISNINGAR

Bokslut är den naturliga följden av bokföring. Vi sammanställer och rapportera samt skickar årsredovisningar till Bolagsverket och andra intressenter. 

DEKLARATIONER

Vi skapar deklarationer åt företag, föreningar m.fl. av alla storlekar samt åt enskilda personer som behöver hjälp med t.ex. hur en bilaga ska fyllas i.

BOUPPTECKNING & TESTAMENTEN

Vi utför även en del familjejuridiska uppdrag som bouppteckningar och testamenten. 

bottom of page